alt

SEO perspektifinden içerik yazmaya veya optimizeye dahil olmak en uygun başlık yapısı için düşünmek kaçınılmaz oluyor. Google kısa bir süre önce bir web sayfasının içeriğinin ne hakkında olduğunu ve gerçekte neyi vurguladığını anlamak için başlıklara odaklandığını doğruladı.

Anlamsal HTML’nin doğru kullanımı içeriği daha anlamlı hale getiriyor. Aynı zamanda arama motorlarının sayfayı daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Başlıklar hiyerarşi sağlar. Aynı zamanda kullanıcıların ve arama motorlarının metin içeriğini okumasına ve anlamasına yardımcı olur.

Başlıklar, içeriğinizin hangi bölümlerinin önemli olduğunu gösterir. Altı tür başlık vardır. Bunlar H1, H2, H3, H4, H5 ve H6.Önem sırası 1’den 6’ya doğru orantılı olarak azalıyor. Türkiye’de hizmet veren büyük bir kliniğin web sayfasını organik performans açısından bir fark yaratıp yaratmayacağını görmek için kategori sayfalarındaki başlıkları yeniden yapılandırdık.

Hipotez

Kategori sayfalarındaki H3 başlıklarını, H2 başlıklarına göre yeniden yapılandırmanın organik trafiği olumlu etkileyip etkilemeyeceğini doğrulamak istediğimiz için test yaptık. Web sitesinin H3 alt başlıklarının mutlaka önceki H2 başlığının alt konuları olmayacak şekilde hiyerarşik bir bakış açısıyla sayfaların H1 başlığının alt konuları olacak şekilde dağıttık.

Test

Testi çalıştırmak ve analiz etmek için Ubersuggest kullandık. Varyant kontrol olarak 126 kategori sayfası seçildi. Test için arama motorlarına web sayfası içeriğinin daha iyi bir temsilini sağlayacağı düşüncesiyle web sitesinin H3 başlıklarını H2 başlıklarıyla değiştirdik.

Sonuçlar

Test edilen sayfalara gelen organik trafiğin (tıklamaların) modellenen kontrol grubumuzdan daha iyi performans gösterdiğini gördük. Bu varyant grubuna giden trafiğin tahmin edilenden daha iyi performans gösterdiği ve testin pozitif olduğu anlamına gelir.

Testi 21 gün boyunca çalıştırdıktan sonra, tıklamalarda yüzde 99 güven seviyesiyle %4,5’lik bir artış gördük. Bu tıklamalardaki artışın yaptığımız optimizasyondan kaynaklandığını gösterir.

Neden Yaptık?

Başlangıçta belirtildiği gibi anlamsal HTML’nin doğru kullanımı içeriği daha anlamlı hale getirebilir. Hiyerarşik başlık yapısı, söz konusu web sitesi için uygun değildi. Başlıklar sayfaların H1 başlığının alt konuları olduğundan, H2 başlığı kullanmanın daha mantıklı olacağı bazı başlıkları H3 başlıkları olarak iç içe yerleştirdik. Başlık yapısını optimize ederek arama motorlarına doğru sinyalleri verdik. Verilerin analizi test edilen sayfaların arama sonuçlarında daha iyi performans göstermeye başladığını gösterdi.

Yalnızca tıklama sayısında bir artış görmedik, aynı zamanda gösterim sayısında da bir artış gördük ki bu da test edilen sayfaların, sayfaların sıralandığı farklı sorgularla daha alakalı hale geldiğini düşündürdü.

Bu test bir SEO uzmanı olarak arama motorlarına ve ziyaretçilere mümkün olan en iyi yanıtı vermek için başlık yapınızı düşünmeniz ve denemeniz gerektiğini doğrular. Buna karşılık, organik performansınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bunun genel arama performansınız üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu “küçük” optimizasyonları kapsamlı bir şekilde test etmek iyi bir fikirdir.

Çalışma Notları

Söz konusu web sitesi için çok değerli bir çalışma olduğunu itiraf etmem gerekir. Trafiğin yükselişini adım adım takip ettik. Bu çalışmanın toplamda 1,5 yılımızı aldığını da ek olarak belirtiyorum. SEO’nun uzun vadeli bir yatırım olduğunu asla unutmamalısınız.

Leave A Comment