Yurt Dışı Pazarlama Hizmetleri, Göçmenler ve uluslararası girişimciler için bir hizmet şirketidir. İşinizi yurt dışına açmanız için yasal çerçeveyi ve doğru altyapıyı sağlıyoruz.

Yurt dışında başarılı bir şekilde iş yapmanıza yardımcı oluyoruz. Uzmanlığımız Bütün dünyayı kapsar. Dünyanın 3 farklı noktasında ofislere sahip olan şirketimiz aynı zamanda devlet desteklerinden de faydalanmanızın önünü açar.

Uluslararası satış ekibiniz, yurtdışında yeni bir iş kurmak için mevcut her silaha ihtiyaç duyar. Onları sahip olduğunuz, özenle planladığınız ve bütçenize uygun her şeyle donatırız.

Hibe Programının Amacı

Yurt Dışı Pazarlama Hizmetleri 2000’lerin başında kurulmuş köklü bir şirkettir. Birçok firmayı uluslararası arenaya sokarak onların döviz kazanmasını sağladık. Sağladığımız hibeler bizi geleneksel firmalardan ayırır.

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Hibe Destek Unsurları Nelerdir?

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
  • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
  • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

Yurt dışında satış yapmak ve danışmanlık almak için bize şimdi ulaşın!

Leave A Comment

Recent News